JAMES KOUZOUKIAN DDS JAMES G. KOUZOUKIAN

6611 99TH ST STE 1E
REGO PARK, NY 11374

718-997-8025