SHAFIULLA KHAN DDS ALSHIFA DENTAL ASSOC

5611 94TH ST STE LN
ELMHURST, NY 11373

718-271-4424