OLEG NEKTALOV DDS BRONX COMMUNITY DENTAL CORE PC

471 E TREMONT AVE
BRONX, NY 10457

718-294-1040