KIRTI TEWARI DDS KIRTI TEWARI DENTAL PC

3754 WHITE PLAINS RD
BRONX, NY 10467

718-547-7570